Naša stranka Bihać smatra da je Izvještaj o izvršenju budžeta za 2015. godinu poražavajući dokaz nesposobnosti Vlade USK koja ovaj kanton vodi ka ekonomskom sunovratu.

„U sjeni rekonstrukcije Vlade, odnosno ulaska SBB-ovih kadrova, objavljen je izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu, koji konstatira deficit od 16,7 miliona KM. Ako znamo da je, i pored dugoročnog zaduženja od 16,5 miliona KM, ostvaren toliki deficit, onda je jasno da nikakve efektivne mjere iz opsega Reformske agende nisu provedene, te da je postojeća vlast aktivno radila na stvaranju uslova za ekonomski sunovrat USK“, kazali su iz Naše stranke u Bihaću.

Dodali su da je odsustvo odgovornosti dužnosnika jedan od osnovnih korijena problema i akumulirajućeg deficita, koji prevazilazi mogućnosti zaduženja.

„Ako se ovakva praksa nastavi, ionako finansijski nestabilni Unsko-sanski kanton neće biti u stanju da izmiruje obaveze prema budžetskim korisnicima. Pitanje da li je ova Vlada USK svjesna čemu vodi njena fiskalna politika ili nije, i nije toliko važno, koliko je važno da ona konstantno pravi iste greške i jedini spas za USK jeste u smjeni te Vlade i dolasku razumnih ljudi, koji će raditi u interesu svih građana, a taj interes je prvenstveno – spas dugoročne fiskalne stabilnosti“, zaključili su iz Naše stranke u Bihaću.