Pred sjednicu Gradskog vijeća Bihaća, koja je zakazana za 30. novembar, na kojoj će tema dnevnog reda biti način trošenja rezervnih sredstava iz budžeta, oglasio se Gradski odbor NS-a u Bihaću.

“U vezi s načinom podjele sredstava najprije zapanjuje činjenica da je u budžetskom opisu rashoda jasno naznačeno da se planira potrošiti 180 hiljada KM iz tekuće rezerve u prvih devet mjeseci, a mi sada imamo situaciju da je potrošeno preko 314 hiljada KM.  Osim toga, problematična je i sama namjena sredstava, jer su ista dodjeljivana za izradu diplomskih i magistarskih radova, doktorskih disertacija, pa sve do putovanja i sanacija objekata, što je u neskladu sa definicijom budžetske rezerve koja podrazumijeva trošenje sredstava za hitne i neplanirane situacije, troškove međunarodnih sporova, finansiranje novih institucija i neprofitnih organizacija”, poručili su iz Naše stranke u Bihaću.

“Pojedinačno gledajući, primjer najveće bahatosti i ciničnog odnosa prema građanima od kojih veći dio živi na rubu siromaštva jeste dodjeljivanje sredstava iz tekuće rezerve vijećnici SDA u Gradskom vijeću Bihaća – Ameldi Šehić. Ona je, naime, dobila od gradske vlasti predvođene njenim stranačkim kolegom Emdžadom Galijaševićem preko 2000 KM ‘pomoći’ za školovanje! Mi u Našoj stranci ultimativno tražimo od gradskih vlasti i ‘stipendista’ da se izvrši povrat ovih sredstava u budžet, a ako to ne čine dobrovoljno, onda moraju biti svjesni da će doći pod udar krivičnih prijava, kako oni koji su dali tako i oni koji su uzeli novac”, zaključili su iz Naše stranke.