Iz Gradskog odbora Naše stranke u Bihaću zatražili su od gradskih i kantonalnih vlasti da se uključe u osposobljavanje Kapetanove kule, kao i da izmire svoje zakonom propisane obaveze prema Kapetanovoj kuli u Bihaću.

“Kapetanova kula, koja se nalazi u sastavu JU Muzej Unsko-sanskog kantona, trebala je biti riznica eksponata iz raznih epoha grada Bihaća, dostupna većim dijelom godine kako omladini i građanima tako i turistima iz svih zemalja svijeta, međutim ona nije u funkciji od 2012. godine. Obnova ovog objekta, koja ni danas nije završena, u ingerenciji je Zavoda za obnovu kulturnog nasljeđa, a finansiranje ukupnih aktivnosti pa i ovih koji se odnose na obnovu prvenstveno je obaveza kantona ali i općine na području koje se nalazi objekat”, objasnili su iz Naše stranke u Bihaću.

U Našoj stranci u Bihaću ističu da je Kapetanova kula bitna za grad Bihać i s aspekta turističke ponude i stvaranja ukupnog dojma o gradu.

“Iako je Kapetanova kula data na raspolaganje Muzeju Unsko-sanskog kantona, i nadležni iz Grada Bihaća bi se morali angažovati da se ona vrati u funkciju. Važno je da posjetioci i turisti ponovo dobiju pristup mjestu sa zbirkom artefakata o gradu koji govore o njegovoj istoriji i postojanju, a turistička ponuda koja ne predstavlja kulturne i istorijske znamenitosti grada Bihaća definitivno bi bila nepotpuna”, zaključuju iz Naše stranke.