Nakon što je Vlada Unsko-sanskog kantona još prije nekoliko mjeseci poslala u proceduru Zakon o plaćama koji je, pored postalog, predviđao da se paušali zastupnika u Skupštini USK smanje sa  2.000 KM na 600 KM, zastupnici u Skupštini USK su ovih dana vratili Zakon o plaćama Vladi USK-a na doradu, čime su jasno poručili da ne žele da istrpe reformske mjere štednje koje nameću svim ostalim građanima, poručili su iz Gradskog odbora Naše stranke u Bihaću.

„Porazno je da je Vlada USK, ubrzo nakon što su zastupnici odbili da im se smanje plaće, u Zakon ugradila odredbu da će zastupnici sami sebi određivati visinu paušala. I nakon što su ovim činom, i zastupnici u Skupštini i Vlada, pokazali nespremnost da i sami trpe mjere racionalizacije potrošnje, predlažemo sindikatima da prilikom potpisivanja granskih ‘reformskih’ kolektivnih ugovora i oni, po uzoru na zastupnike, ugrade član po kojem će i oni sami sebi određivati iznose vlastitih primanja. Jer bez pravednog reciprociteta nemoguće je krenuti u reformsko stezanje kaiša“, kazao je Nurudin Osmanović, predsjednik GO NS Bihać.