Da li nosioci funkcija u izvršnoj i zakonodavnoj Vlasti USK-a, a naročito članovi nedavno imenovane Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine USK znaju šta je sve korupcija i kako se protiv nje treba boriti?

Po definiciji politologa Harolda Dwighta Lasswella korupcija je povreda općeg interesa zbog osobnog koristoljublja. Srž korupcije se sastoji u tome da pojedinci ili skupine nekažnjeno krše pravila koja u pravilu vrijede za sve članove društva. Korupcija je osnovni uzrok propasti civilizacija i društva. Kad većina stanovništva shvati da žive u zajednici gdje neko može raditi šta želi, a drugi moraju poštovati pravila, nestaje ljubav prema takvoj zajednici i spremnost za žrtvovanje. Te zajednice polako, ali sigurno propadaju.

Organizacija Transparency International definira korupciju „kao zloupotrebu povjerene moći radi  osobne zarade“. Korumpiranom osobom se smatra svaka službena ili odgovorna osoba koja radi lične koristi ili koristi grupe kojoj pripada zanemari opći društveni interes koji je dužna štititi s obzirom na položaj ili ovlasti kojoj su joj povjerene. Korupcijom se takođe može smatrati i situacija  u kojoj javni službenik smatra svoj položaj izvorom prihoda i svojim utjecajem želi uvećati osobni dohodak.

Riječ korupcija se ne može svesti samo na pravnu definiciju, već je nužno uzeti u obzir i moralnu deficiniju te pojave.

S obzirom na sve navedeno postavlja se pitanje: da li je moralno, iskvareno i koruptivno ponašanje ugrađivanje u kantonalni Zakon o plaćama, iznos poslaničkog paušala od 1.800 KM, iako je u Federalnom Zakonu  propisana visina paušala za poslanike na iznos ne veći od dvije osnovice za plaću, koja na federalnoj razini iznosi 315 KM (315 x 2 = 630 KM)?

Da li  je moralno, iskvareno i koruptivno ponašanje ugrađivanje u kantonalni Zakon o plaćama pravo na položajni dodatak od 300 KM koji se odnosi na sve ministre u Vladi USK-a, te poslanike u stalnom radnom odnosu u Skupštini USK-a, a koje u federalnom propisu uopšte ne postoje?

Da li je moralno iskvareno i koruptivno ponašanje pored plaće i paušala primati od 130-150 KM za svaku sjednicu Skupštine, Kolegija ili drugog skupštinskog radnog tijela (komisije).

Kako i na koji način boriti se protiv ove društvene pošasti dovoljno govori ponašanje članova Općinskog odbora Naše stranke i vijećnika u općinskom vijeću Novi grad – Sarajevo, Amele Topuz i Vernesa Ćosića koji su općinskim službama dostavili izjave kojim se odriču uvećanja vijećničkih paušala; kao i Edina Forte, poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo, koji je kompletan iznos na ime skupštinskog paušala od 5.188 KM vratio u Budžet Kantona.

Da li je borba protiv moralno iskvarenog i koruptivnog ponašanja i Inicijativa Naše stranke za ukidanje i smanjivanje neopravdano visokih primanja i drugih privilegija ministara i poslanika u Unsko-sanskom kantonu, koja je dostavljena Skupštini USK-a, još 19. 10. 2015. godine?

Otud na kraju i pitanje da li bi članovi Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine USK: Samir Veladžić (SDA), Rasim Pajić (ASDA), Kenan Keserović (DNZ), Rasim Kantarević (Laburistička stranka), Albin Muslić (SDP), Farko Hodžić (DF) i Nijaz Kadirić (SBB), odričući se prava na neopravdano visoka primanja i privilegija, koje trenutno uživaju, trebali vlastitim primjerom dati doprinos borbi protiv korupcije? Ili da im oprostimo, zato što nisu dovoljno upoznati s pojmom korupcije i kako se boriti protiv nje?

Gradski odbor Naše stranke u Bihaću