Vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža Elvis Vreto podnio je inicijativu za uvođenje e-tendera u sistem javnih nabavki i inicijativu za donošenje odluke o upotrebi znakovnog jezika, na 25. redovnoj sjednici OV Ilidža održanoj 26. februara. Vijeće je prihvatilo inicijative u formi nacrta i proslijedilo ih općinskim službama, koje bi trebalo da pripreme njihovo provođenje.

‘’E-tender predstavlja aukcijsku formu natjecanja zainteresovanih strana u vezi sa određenim javim pozivom. Općina obezbjeđuje na utvrđeni datum i u tačnom roku mogućnost da se prijavljeni učesnici pod šifrom natječu, te da se na kraju izabere ponuda koja je najbolja sa stanovišta lokalne zajednice. Sistem automatski ocjenjuje pristigle ponude i proglašava pobjednika, čime se smanjuje mogućnost korupcije i pronevjere javnog novca. Ovu inicijativu smo predložili po ugledu na jako dobar nacrt vijećnika Naše stranke u OV Stari Grad’’, kazao je Vreto.

‘’Budući da postoji značajan broj građana na području naše općine kojima je potrebno da komuniciraju znakovnim jezikom, a nisu u mogućnosti jer nije implementiran sistem znakovnog jezika, smatrali smo da je neprihvatljivo postojeće stanje i podnijeli smo inicijativu s ciljem da se tim građanima olakša komunikacija sa općinskim službama. Oni imaju pravo na to, a to pravo im je garantovano članom 1. Zakona o upotrebi znakovog jezika u BiH, te članom 1. Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo’’, zaključio je Vreto.