U Općinskom odboru Naše stranke u Kiseljaku oglasili se nakon što je SDA povukla prijedlog za imenovanje Asmera Japaura, predsjednika SDA Kiseljak, za predsjedavajućeg Općinskog vijeća, jer nisu dobili podršku za profesionalizaciju tog mjesta.

“Nakon što pozicija predsjedavajućeg nije dobila profesionalni status, odjednom više nije zanimljiva vijećnicima iz SDA Kiseljak. Očigledno je da volonterske pozicije nemaju istu važnost kao one profesionalne, jer je finansijska korist, ipak, važnija od dobrobiti svih građana i građanki Kiseljaka. Dakle, u općini Kiseljak trenutno imamo nesvakidašnju situaciju gdje su vijećnici SDA Kiseljak prisustvovali konstituirajućoj sjednici i  položili vijećničku zakletvu kako bi ostvarili pravo na primanje paušala, a istovremeno odbijaju da učestvuju u glasanju po svim tačkama dnevnog reda na sjednicama OV Kiseljak”, rekli su u Našoj stranci.
U OO Naše stranke u Kiseljaku ističu da je apsurdno i kontradiktorno da vijećnici SDA Kiseljak polažu zakletvu ispred Vijeća koje smatraju nelegalnim.

“Da SDA-u nisu važni ni Bošnjaci, a kamoli svi građani Kiseljaka, pokazalo se i kad je na dnevnom redu bila Odluka o dodjeli na korištenje zgrade i  zemljišta Osnovnoj školi ‘Kiseljak 1’ Bilalovac koja radi po nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku, a koju pohađaju isključivo djeca Bošnjaka. Prilikom glasanja za ovu tačku dnevnog reda, predsjednik SDA Kiseljak, Asmer Japaur još jednom je istaknuo kako će SDA Kiseljak ostati suzdržana po svim tačkama dnevnog reda jer Općinsko vijeće Kiseljak nije konstituirano legalno. Vijećnici SDA čak ni u toj odluci nisu ostali jedinstveni, tako da je jedna vijećnica koja je zaposlena u toj osnbovnoj školi glasala za ovu odluku”, dodali su u Našoj stranci.

“Roditelji djece koja pohađaju Osnovnu školu ”Kiseljak 1” Bilalovac trebaju znati da su za dodjelu imovine na korištenje toj obrazovnoj instituciji glasali: HDZ-HSS, HDZ1990-HSPBIH, SDP i DF, a to su upravo oni koje SDA Kiseljak optužuje za konstantnu majorizaciju Bošnjaka u Kiseljaku. Ovim potezom SDA Kiseljak je pokazala da su Bošnjaci u Kiseljaku majorizirani upravo od strane stranke koja ih ‘predstavlja'”, zaključuju u Našoj stranci u Kiseljaku.