Grad Mostar ima ozbiljnih problema sa nedostatkom parking mjesta, kao i generalni problem upravljanja javnim površinama. Posebno je vidljiv problem stotina ostavljenih, napuštenih ili neregistriranih vozila, koja godinama uzurpiraju javni prostor, često ostavljeni i na zelenim površinama. Samim uklanjanje tih vozila sa javnih parkinga oslobodilo bi se par stotina parking mjesta. Neregistriranom automobilu nije mjesto na javnoj površini.

Naša stranka Mostar traži od nadležnih gradskih vlasti da pravno regulišu ovaj problem, donesu potrebne odluke iz ove oblasti, popišu neregistrirana vozila, te u saradnji s policijom i kantonalnim organima dogovore način postupanja s vozilima i vlasnicima vozila u sporu. Rješenjem ovog ozbiljnog komunalnog problema Grad Mostar će višestruko profitirati, od oslobađanja prijeko potrebnih parking mjesta, preko uređenja zauzetih zelenih površina, do priliva javnih prihoda od sankcionisanja kršenja odluka iz ove oblasti.