Povodom ignorisanja Dana državnosti BiH od strane gradskih i kantonalnih institucija očitovanog u vidu neisticanja državnih zastava na zgradama tih institucija, oglasio se Gradski odbor Naše stranke u Mostaru.

„Državni službenici su iskoristili Dan državnosti kao neradni dan, ali nisu se udostojili da ispoštuju obaveze koje praznik nalaže, prije svega da pred najvažnijim gradskim i kantonalnim institucijama istaknu državnu zastavu. Istaknuti ili ne istaknuti zastave na dan državnog praznika je simboličan akt i kao takav nije podložan zakonskom sankcionisanju, ali koji pokazuje da li vladajuće elite i državni službenici poštuju ili ne poštuju državu u kojoj žive, koja je njihov poslodavac. Jučerašnji dan je još jedan dokaz da imamo gomilu političara i administrativaca koji ne poštuju svoju državu“, kazao je Rijad Durkić, potpredsjednik Odbora NS-a u Mostaru.

„Naša stranka podržava aktualizirani prijedlog o Mostaru kao glavnom gradu Federacije BiH u budućnosti. Smatramo da bi takav potez doprinio integraciji i reputaciji grada Mostara i mostarske regije, te otvorio prostor za ekonomsko i svako drugo napredovanje. Ali kada pričamo o tome, neizostavno je pitanje o odnosu postojećih državnih institucija u Mostaru prema državi. Tu mora biti veći stepen svijesti pripadanju Bosni i Hercegovini i više poštovanja prema njenim praznicima i simbolima. Porazno bi bilo, recimo, da preseljenjem Vlade FBiH i ostalih federalnih institucija u Mostar dođemo u situaciju da obje entitetske Vlade ignorišu državne praznike. Ako čelnici političkih stranaka, koje su na vlasti u Gradu Mostaru i HNK-u, na svečanostima u Predsjedništvu i javnim nastupima ne poriču pripadnost državi BiH, onda bi morale i njihove gradske i kantonalne filijale iskažu respekt prema državi BiH tokom državnih praznika“, zaključio je Durkić.