U Našoj stranci u Mostaru upozorili su da zakonodavna i izvršna vlast Hercegovačko-neretvanskog kantona radi potpuno van domašaja javnosti, o protoku informacija žale se i sami kantonalni ministri, kao i da je neophodno učiniti mnogo više napora da se procesi odlučivanja predstave javnosti.

„Nije prihvatljivo da neki kantonalni ministri prigovaraju premijeru koji još dolazi iz iste stranke, da nisu upoznati sa zakonskim prijedlozima ili odlukama koje se predlažu, da te materijale nisu dobijali, onda nam je sve jasno koliko je informisan običan građanin. Internet stranica Vlade HNK je loša, mnoga ministarstva je nemaju nikako, a osnovna dokumenta koja je bitno da budu javno objavljena, nisu dostupna, čak neka nisu objavljena niti u Službenim novinama“, kazao je Marinko Šanje iz Naše stranke.

Takvu praksu neophodno je promijeniti, svjesni su toga u Našoj stranci, ali sumnjaju da je aktualnoj vlasti to u interesu.

„Mi, ovom prilikom iniciramo i da se donese odluka o obaveznim prenosima zasjedanja kantonalne Skupštine. Da li će to raditi neka od televizija koja se i onako finansira grant sredstvima kantona ili će se obezbijediti live stream na stranici Skupštine, nije suštinski bitno, koliko je bitno da se otvore vrata građanstvu sa mjesta na kojima se donose odluke o kojima zavise životi stotina hiljada građana“, naglasio je Šanje.