U Klubu vijećnika Naše stranke u Novom Gradu oglasili su se nakon što je odbijena njihova inicijativa da se održi tematska sjednica  posvećena sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih sredstava od požara, upozoravajući na zakonske nadležnosti Općine u pitanjima protivpožarne zaštite.

“Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH jasno propisuje obaveze i odgovornosti različitih nivoa vlasti, a članovi 16. i 17. ovog Zakona propisuju jasne nadležnosti općine. Kao opozicija u Novom Gradu podržavanjem plana opremanja naše Civilne zaštite u budućem periodu jasno smo iznijeli stav da treba učiniti sve da joj se omogući da može što kvalitetnije reagovati u spašavanju ljudi i materijalnih dobara”, rekao je Vernes Ćosić, vijećnik Naše stranke u Novom Gradu.

“Jedan od velikih problema u sistemu protivpožarne zaštite čine neprohodnost protivpožarnih puteva. Problem parking prostora sa jedne i neodgovornost naših sugrađana dovodi do nemogućnosti pristupa vatrogasnih vozila objektima i korištenju hidrantne instalacije. U nekim slučajevima otežan je pristup i vozilima Hitne pomoći. Policija mora uraditi puno više po ovom pitanju. Drugi problem je unutarnja i vanjska hidrantna mreža i protivpožarna oprema  koja je Članom 49. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH i Članom 24. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom u nadleštvu upravitelja stambenih objekata”, naglasio je Ćosić.

Vijećnik Naše stranke ukazao je još jednom na važnost održavanja tematske sjednice Općinskog vijeća posvećene protivpožarnoj zaštiti.

“Nadležni su odgovorili da tematska sjednica nije potrebna jer će u julu biti prezentovane informacije o protivpožarnoj zaštiti, ali mislimo da puko informisanje Općinskog vijeća nije dovoljno, jer govorimo o zaštiti ljudskih života. Tematskom sjednicom bi se kroz učešće svih nadležnih i kroz diskusiju zatražilo da svi prihvate svoje obavezu i odgovornost, iznesu koji su problemi sa kojima se susreću i šta poduzimaju da preveniraju, kako bi brže i kvalitetnije reagovali na ovakve događaje u budućnosti.  Tako bismo sve nadležne obavezali na konkretne aktivnosti, djelujući prije nego bude kasno, ne pouzdajući se na elaborate koji su mrtva slova na papiru. Kroz svoje dalje djelovanje u Općinskom vijeću insistirat ćemo na boljoj zaštiti i unapređenju sistema protivpožarne zaštite u cilju spašavanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju nesreća”, zaključio je Ćosić.