Postojeći kanalizacioni sistem u Sanskom Mostu (građen u periodu od 1988. do 2010.) nije dovršen, pa trenutno imamo situaciju da najveći broj domaćinstava koristi nepropisno izgrađene septičke jame čiji sadržaj odlazi u podzemne vode, a koje se kasnije ulijevaju u Sanu.

Po podacima koje smo dobili iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ broj priključaka na kanalizacioni sistem, zaključno sa 30. 9. ove godine, iznosi 2365 domaćinstava. Ako tu cifru uporedimo s ukupnim brojem domaćinstava u Sanskom Mostu, doći ćemo do zaključka da je svega 30% domaćinstava priključeno na kanalizacioni sistem.

Problem otpadnih voda najviše je izražen u ljetnom periodu kada je vodostaj Sane nizak, te fekalije koje se izlijevaju u rijeku ugrožavaju zdravlje ljudi koji žive uz obale rijeke. Podsjećamo i da u Sani žive izuzetno rijetke životinjske i biljne vrste, koje se ugrožene zbog otpadnih voda, jednako kao i cjelokupan turistički potencijal Sane.

Sigurno da je jedan od razloga za mali broj priključaka bila naknada koja je iznosila 6 KM/m2 za stambeni prostor, te 9 KM/m2 za poslovne prostore. Tek je na pretposljednjoj sjednici Općinskog vijeća ova naknada smanjena na 4 KM odnosno 6 KM, što je određen napredak, ali mi smatramo da je potrebno omogućiti građanima da naknadu za priljučak plaćaju u ratama.

Drugi i svakako značajniji problem je nedovršeni kanalizacioni sistem, te mnoga domaćinstva, neovisno o cijeni priključka, nisu u stanju priključiti se, jer nisu u dosegu postojećeg sistema. Mi smatramo da bi Općina trebala uraditi dobro projektno rješenje za nastavak izgradnje kanalizacione mreže i postrojenja za pročišćavanje fekalnih voda s kojim bi mogla aplicirati kod povoljnih kreditora ili na fondove za dodjelu nepovratnih sredstava i povećati mogućnost da se ovaj prioritetni problem za našu lokalnu zajednicu riješi u dogledno vrijeme.

Općinski odbor Naše stranke Sanski Most