Na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad vijećnici Naše stranke Vedran Grebo i Vibor Handžić podnijeli su pet inicijativa.

“Prve tri inicijative tiču se problema na koje duže vrijeme ukazuju građani naselja Barice, pa smo te inicijative podnijeli u njihovo ime. S obzirom da je u tom naselju samo nekolicina objekata numerisana tražili smo sistematsko numerisanje objekata. A kako duž ulice Barice ne postoji ulična rasvjeta, jer mali broj postojećih rasvjetnih stubova nije u funkciji, a od broja 10 pa do kraja ulice uopće ih nema, tražili smo stavljanje u funkciju postojećih i instaliranje nedostajućih rasvjetnih stubova”, kazao je vijećnik Grebo.

“Treća inicijativa se tiče rješavanja problema motornog saobraćaja, koji se u toj ulici, često odvija neprilagođenom brzinom što, uz nepostojanje rasvjete, izaziva zabrinutost građana, jer ugrožava njihovu sigurnost. Predložili smo kao rješenje tog problema postavljanje ležećih policajaca”, dodao je Grebo.

Četvrtom inicijativom predložili su postavljanje saobraćajnih mapa grada na autobuska stajališta što bi, kako je pojasnio vijećnik Grebo, pomoglo građanima iz drugih opština i posebno turistima koji nisu upoznati sa saobraćajnim rutama.

“Podnijeli smo i inicijativu koju je osmislila članica NS-a Jasmina Mršo, a kojom se traži izrada tzv. “budžeta za građane”. Riječ je o pojednostavljenoj verziji budžeta, u kojoj se bitne informacije predstavljaju u ilustrativno-tabelarnoj formi razumljivoj građanima. Smatramo da bi se time otvorio većem učešću građana u javnim raspravama o budžetu i samim tim većoj transparentnosti rada lokalnih vlasti”, kazao je vijećnik Handžić.