Klub vijećnika Naše stranke u Starom Gradu podnio je inicijativu za infrastrukturno prilagođavanje ulice Kovači i formiranje nove turističke zone u cilju poboljšanja turističke ponude u općini Stari Grad.

“Naša općina je, prema podacima Turističke zajednice Kantona Sarajevo, jedna od najinteresantnijih lokacija za turiste koji dolaze u Sarajevo i BiH. Međutim, Stari Grad ima mnogo više turističkog potencijala nego što je to prikazano turistima, pa je stoga veoma važno da se u narednom periodu radi na poboljšanju turističke ponude na prostoru općine”, rekli su iz Naše stranke u Starom Gradu.

“Predložili smo kreiranje nove turističke zone koja će obuhvatiti prostor ulice Kovači, kako bi ta ulica postala prepoznatljiva ruta u turističkim ponudama Starog Grada. Spomenuta ulica, pored svog historijskog značaja, predstavlja i poveznicu između Baščaršije i mezarja Kovači, kao i Žute tabije koja u posljednjih nekoliko godina posebno privlači turiste koji dolaze u Sarajevo”, dodali su u Našoj stranci.

Vijećnici Naše stranke Adla Kupusović i Vedran Grebo predložili su na posljednjoj sjednici niz inicijativa za ulicu Kovači, kako bi se  čitav lokalitet infrastukturno prilagodio potrebama turista, ali i građana Sarajeva.

“Podnijeli smo inicijativu za postavljanje potopnog stubića na samom početku ulice Kovači, u blizini Čekrekči džamije, kao i postavljanje ležećeg policajca ispred mesnice Hodžić. Osim toga, u ulicama Kovači, Nikolića čikma i Tahčića sokak, potrebno je regulisati rasvjetu i postaviti kante za smeće duž tih ulica. Također, potrebno je riješiti učestale probleme sa kanalizacijom i izljevanjem kanalizacije na prostoru ulice Kovači”, ističu u Našoj stranci.

“Nakon prve faze kreiranja turističke zone Kovači, potrebno je izvršiti promociju ovog lokaliteta sa posebnim akcentom na razvoj zanatskog centra koji je formiran u ovoj ulici, a čini ga čak sedam zanatskih radnji se bavi ručnim radom u cilju očuvanja zanata koji izumiru”, zaključili su u Našoj stranci u Starom Gradu.