Vijećnik Naše stranke Vibor Handžić zatražio je od predsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad da pošalje Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove zahtjev u vezi s pitanjem redovnog odvijanja minibuskog saobraćaja na registrovanim linijama GRAS-a u Starom Gradu.

„U pitanju je niz linija koje su upisane u GRAS-ovom registru kao da se redovno odvijaju, a građani su nam skrenuli pažnju da već duži period istim ne prolaze GRAS-ova vozila, zbog čega je put ka radnom mjestu, školi, domu zdravlja i slično – prilično otežan. Općinsko vijeće je usvojilo zaključak na tematskoj sjednici da se riješi ovo pitanje i s obzirom da je istekao rok vrijeme je da Općinsko vijeće od Inspekcije dobije podatke o tome da li je i u kojoj mjeri ispoštovan Zaključak OV“, kazao je Handžić.

„S obzirom da GRAS ima upola manje vozila od registrovanih linija, postoji osnovana sumnja da Zaključak vijeća nije proveden, ali naš stav je da o tome zvanično obavještenje treba dati Inspekcija“, pojasnio je Handžić.

Handžić je tražio da Inspekcija provjeri linije: s terminala Baščaršija prema Vratniku, Faletićima, Sedreniku i Mihrivodama; s terminala Vijećnica prema G. Hanu odnosno Hladivodama, Brusuljama; s terminala Latinska Ćuprija prema Jarčedolima, Komatinu, Mahmutovcu i Trebeviću; s terminala Park prema Baricama i Sedreniku; te s terminala Skenderija prema Širokači.

Naša stranka Stari Grad je, u saradnji s građanima, pokrenula rješavanje ovog problema i, kako je poručio vijećnik Handžić, borit će svim raspoloživim institucionalnim sredstvima za njegovo rješavanje, jer je riječ o svakodnevnom egzistencijalnom problemu koji je uzrokovan bahatošću i nemarom JP GRAS koje bi trebalo da radi u interesu građana.