Gradski odbor Naše stranke Tuzla smatra da krajnje neprimjereni Prijedlog budžeta Grada Tuzle za 2016. godinu treba odbiti, zato što, konceptualno i sadržajno, nije u interesu njegovih  građana.

Najprije, na svom putu od nacrta do prijedloga, budžet nije prošao kroz javnu raspravu, u kojoj bi građani Tuzle imali priliku dati svoje mišljenje na način utroška novaca, koje oni, kao poreski obveznici, uplaćuju na račun Grada. Odgovornost za odsustvo transparentnosti prilikom određivanja namjena trošenja budžetskih sredstava snosi gradska vlast, koja nije na adekvatan način organizovala javne rasprave.

Što se tiče strukture rashoda, evidentna je ogromna potrošnja na nabujalu i preglomaznu gradsku birokraciju i njene interne potrebe, kao i na višegodišnje nekritično pokrivanje gubitaka u gradskim javnim preduzećima, kroz koje se mimo zakona i bez ikakve mjere, finansiraju povlašteni sportski klubovi i udruženja.

U prilog ovoj konstataciji svakako ide i planirano postupno povećanje broja gradskih činovnika sa sadašnjih 447 – š to je već daleko iznad evropskih standarda u odnosu na brojnost lokalnog stanovništva – na 481 u 2016. godini, s namjerom povećanja na enormnih 543, planiranih sistematizacijom.

Takva gradska administracija, i to bez javnih ustanova i preduzeća, „pojede“ na svoje plate, materijalna i osnovna sredstva i usluge vrtoglavih 24,5 miliona KM, što je 59% ukupne sume planiranog budžeta za 2016. godinu. Na javna preduzeća, koja su gubitaško bure bez dna i uz njihov status nedodirljivih „svetih krava“, u kojima preovlađuje nepotistička metoda zapošljavanja, troši se 3.20 miliona KM, dok je samo 150.000 KM planirano za poticaje zapošljavanja.

Nastavlja se i neopravdano generalno zapostavljanje rubnih gradskih područja u odnosu na centralne dijelove.

Na razvikani projekat toplificiranja Grada planirano je 1,4 miliona KM. Na šta će onda ići 5 miliona KM, koliko je Grad počeo dobivati godišnje, a na ime odštete od Elektroprivrede BiH, zbog rada TE „Tuzla“? Zašto ne bi ta sredstva išla na finansiranje priključaka i skupih podstanica za koje građani, koji bi htjeli da se priključe na parovod, nemaju novca? Tako je sudbina individualnih objekata sa privatnim kotlanama, kao najvećih aero zagađivača, ciljano prepuštena od strane gradske vlasti, besperspektivnoj stihiji poslovnog interesa privatnih firmi.

Također, od ukupne sume od 9 miliona KM za tzv. kapitalne izdatke, samo je 1 milion KM za Poslovnu poduzetničku zonu „Kreka“, ali i uz 500 hiljada KM za nabavku „opreme za administraciju“.

Sve navedeno je samo ilustracija generalno izuzetno štetne i zlonamjerne koncepcije prijedloga raspodjele gradskog budžeta u 2016. godini za građane Tuzle. Naša stranka Tuzla poziva vijećnike pozicije i opozicije iz aktuelnog saziva Gradskog vijeća, da pokažu dovoljnu dozu samopoštovanja i principijelne političke hrabrosti u odbrani interesa svojih birača i da shodno tome odbiju Prijedlog budžeta za 2016. godinu, koji predstavlja eklatantan primjer politikantskog manipuliranja i birokratske zloupotrebe javnog novca u poluprivatne svrhe i predizbornu kampanju.

Gradski odbor Naše stranke Tuzla