Situacija u Velikoj Kladuši je već sada kritična, a iz dana u dan je sve više izbjeglica i migranata koji nemaju adekvatnog smještaja. Ukoliko se sada ne pristupi rješavanju ovog problema, dolaskom hladnijeg vremena prijeti opasnost od izbijanja nove humanitarne i sigurnosne krize kao što je to bio slučaj i prethodne dvije jeseni. Moguća je i zdravstvena kriza zbog usložnjavanja situacije sa pandemijom koronavirusa i sve većeg broja oboljelih u Unsko-sanskom kantonu.
Građani Velike Kladuše, kao i izbjeglice koje se nalaze na teritoriji ove općine, žrtve su nerada, u prvom redu, Vijeća ministara u čijoj eksplicitnoj nadležnosti je upravljanje procesom migracija. Njihovi životi i imovina su ugroženi zbog toga što vlast nije sposobna da primjenjuje pozitivne zakonske propise već je na snazi „zakon jačeg“ koji ide na ruku samo krijumčarima, nasilnicima i kriminalcima.
Ni tri godine nakon izbijanja migrantske krize, BiH još uvijek nema strategiju upravljanja migracijama na državnom nivou, što dovoljno govori o nemaru državnog vrha prema ovom problemu. Dalje, podsjećamo da je u augustu prošle godine Služba za poslove sa strancima trebala preuzeti nadležnost nad kampovima Miral i Bira u Unsko-sanskom kantonu. To se do danas nije desilo. Konačno, od državnog vrha nema reakcije ni na izvještaj Visokog komesara Ujedinjenih naroda za ljudska prava o nasilnim pushbackovima migranata sa teritorije Republike Hrvatske na teritorij BiH, iako upravo takvi postupci dodatno usložnjavaju situaciju u Velikoj Kladuši, Bihaću i drugim krajiškim općinama.
Sve ovo pokazuje da je državni vrh u potpunosti zakazao kada je u pitanju proces upravljanja migracijama. Trenutno nemamo ni ministra sigurnosti, što ne smije biti izgovor za nerad kad su migranti u pitanju. S tim u vezi zatupnici Naše stranke će tražiti tematsku sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta BiH o ovoj temi.
Također, nerad državnog nivoa vlasti ne može i ne smije biti izgovor ostalim nivoima vlasti i izabranim dužnosnicima da ne poduzimaju ništa po ovom pitanju. Upravo oni, predstavnici koje su građani izabrali u općinska vijeća, skupštine kantona i predstavničke domove entitetskog i državnog parlamenta, moraju izvršiti pritisak ka državnom vrhu da se što hitnije barem ublaži katastrofalnu situaciju na terenu.
Stoga, pozivamo Općinsko vijeće Velike Kladuše, Skupštinu Unsko-sanskog kantona, predstavničke domove entitetskog i državnog parlamenta, da problem migrantske krize u što hitnijem roku tretiraju na redovnim, vanrednim ili tematskim sjednicama. Približavanje lokalnih izbora nije i ne može biti razlog da se ovaj problem gura pod tepih. Štaviše, sve političke snage trebale bi upravo sada pokazati svoju sposobnost da djeluju i riješe jedan od gorućih problema za stanovništvo Bosanske krajine.
Teret krize posebno trpe mještani velikokladuške mjesne zajednice Polje, gdje je smješten prekapacitirani kamp Miral i niz drugih lokacija, poput napuštenih objekata, u kojima su migranti pronašli utočište. U ovoj mjesnoj zajednici koja broji nešto više od 1500 stanovnika, nalazi se, prema neslužbenim podacima, isto toliko migranata, od čega najmanje jedna trećina živi u neadekvatnom smještaju i bez minimuma higijenskih uslova, a oko dvije trećine u kampu Miral čiji je kapacitet, da podsjetimo, po otvaranju u novembru 2018. godine bio oko 300 osoba.
Pozivamo Općinsko vijeće Velike Kladuše da hitno odredi i da saglasnost za prihvatljive lokacije u državnom vlasništvu na kojima bi bilo moguće osigurati adekvatan smještaj za izbjeglice kako bi se značajno rasteretio, a kad se steknu uslovi i u potpunosti zatvorio, kamp Miral, što je i predviđeno planom kantonalne operativne grupe za pitanje migracija.
Pozivamo Ministarstvo sigurnosti BiH odnosno Službu za poslove sa strancima da hitno preuzmu upravljanje nad kampovima u Unsko-sanskom kantonu, što je njihova zakonska obaveza, a od Službe za poslove sa strancima zahtijevamo da otvori terenski ured u Velikoj Kladuši.
Pozivamo Međunarodnu organizaciju za migracije (IOM) i druge međunarodne organizacije koje djeluju na polju zaštite prava izbjeglica i migranata da se značajnije uključe u pružanje pomoći licima koja se nalaze izvan kampova. Teret njihove ishrane i zdravstvene zaštite, posebno u vremenu pandemije koronavirusa, ne može pasti na leđa malog broja humanitarnih organizacija i volontera.
Tražimo od Vlade i Skupštine USK da u najkraćem roku izvrši rebalans budžeta za 2020. godinu i osigura dodatna sredstva za MUP USK, a obavezno sredstva za hitno upošljavanje najmanje 10 policajaca u 4. PU Velika Kladuša koja sada ima manji broj uposlenih nego u periodu prije migrantske krize. Nedostatak policajaca i njihova nedovoljna vidljivost na terenu doprinose pogoršanju sigurnosne situacije jednako kao i počinioci prekršaja i krivičnih djela.
Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima morali bi znati da dijele odgovornost za svaki izgubljen život, svako počinjeno krivično djelo, svaki slučaj ugrožavanja sigurnosti i ljudskih prava, svaki izljev mržnje i svaki porast tenzija među lokalnim stanovništvom i migrantima u takozvanoj migrantskoj krizi.