U Gradskom odboru Naše stranke u Zenici oformili su radnu grupu i počeli poduzimati aktivnosti povodom usvojene inicijative o uvođenju alternativnog načina zagrijavanja škola i obdaništa na području Grada Zenice.

“Na osnovu predložene inicijative, GrO NS Zenica oformio je radnu grupu u sastavu: Ibrahim Emić, Dino Selimović,  Ferhat Dedić, Nermin Begović i Amel Sitnić. O ovoj tematici Ferhat Dedić, Ibrahim Emić i Dino Selimović  su  obavili razgovore sa predstavnicima Osnovne škole ‘Edhem Mulabdić’ u Zenici i International High School of Zenica (Međunarodna srednja škola Bosna Sema), s ciljem dobivanja relevantnih informacija o zagrijavanju navedenih školskih objekata”, rekli su u Gradskom odboru Naše stranke u Zenici.

Na osnovu obavljenih razgovora radna grupa je dobila podatke koje će im pomoći u predlaganju daljih koraka.

“Vlastito grijanje na pelet u Međunarodnoj srednja škola Bosna Sema je višestruko jeftinije od grijanja škole ‘Edhem Mulabdić’ koja se zagrijava putem JP Grijanje Zenica. Naime, cijena grijanja u školi, koja se grije putem centralnog sistema je 4KM/m2 za period grijanja, a cijena grijanja u školi sa vlastitim  izvorom grijanja je 0,8KM/m2 za period grijanja. Osim toga, veoma je važno istaknuti i to da je u Međunarodnoj srednjoj školi Bosna Sema zagrijavanje prostorija u kojima borave djeca stabilno i konstatno tokom cijele sezone grijanja i ne zavisi od spoljnih faktora”, dodali su u Našoj stranci.

“Također, jedan od faktora koji bitno utiče na finansijsku stranu jeste savjesno upravljanje grijanjem: noćno smanjenje temperature, vikendom, praznicima, tokom zimskog raspusta, čime se ostvaruju velike uštede. Sa prikupljenim podacima Naša stranka Zenica je spremna upoznati gradonačelnika grada Zenice i prezentirati mu prikupljene informacije, podatke i činjenice, te predložiti mogućnost sprovođenja u djelo jednog od mogućih rješenja”, zaključili su u Našoj stranci u Zenici.