O radu Naše stranke u Lukavcu i planiranim aktivnostima po ulasku u Općinsko vijeće Lukavac, razgovarali smo sa predsjednikom Naše stranke Lukavac, Nusretom Ćurovićem, koji je sa nama podijelio svoje impresije i dao svoju procjenu stanja u ovoj lokalnoj zajednici.

NS: Zbog čega ste odlučili da se kandidujete na izborima?

Nusret Ćurović: Vjerujem da zajedno sa ostalim kandidatima sa liste Naše stranke za Općinsko vijeće Lukavac, koja je  spoj iskustva i mladosti, te u saradnji sa građanima, mogu doprinijeti da se stanje u našoj opštini mijenja na bolje u interesu svih njenih građana, a ne samo određenih privilegovanih grupa. Mnoge akcije i inicijative na planu uređenja prostora, ekologije i sigurnosti, u prethodnom period već smo pokrenuli, ali mnogo više i konkretnije ćemo moći djelovati kada u Općinsko vijeće Lukavac budemo imali Klub vjećnika Naše stranke.

NS: Šta znači danas živjeti u Lukavcu?

Nusret Ćurović: Budući da stanujem u novom, ne baš urbanistički sretno riješenom kvartu grada, sa puno novoizgrađenih zgrada za kolektivno stanovanje, naseljenih pretežno mladim bračnim parovima sa djecom i bez ijednog m² prostora namijenjenog za igu djece, poželim da se jedini preostali zapušteni prostor u tom kvartu pretvori u park sa igralištem za djecu. Inače cijeli taj prostor oko novoizgrađenih objekata za stanovanje “umrežen je” saobraćajnicama i parking prostorima. Mi već provodimo aktivnost na prikupljanju potpisa podrške građana za ovu inicijativu kako bi ona bila unesena u novi regulacioni plan za taj dio grada i od toga sigurno nećemo odustati.

NS: Od rata do danas širom Bosne i Hercegovine ‘cvjeta’ divlja gradnja. Kakvo je stanje u Vašoj općini i na čemu treba raditi po pitanju upravljanja prostorom?

Nusret Ćurović: To je sigurno najvažniji posao kojim ćemo se baviti kada budemo u OV Lukavac. Smatram da je upravljanje prostorom pitanje od ključnog značaja za svaku lokalnu zajednicu jer ono zapravo obuhvata sve što je važno za život i funkcionisanje svake zajednice. Odgovorno vršenje vlasti u ime građana razumijem kao optimalno i savjesno upravljanje resursima u opštem interesu. A prostor obuhvata sve resurse. Posljednjeg dana prethodne godine OV Lukavac, nakon dugog čekanja, donijelo je Prostorni plan opštine za narednih 20 godina koji na sveobuhvatan način tretira  sve oblasti značajne za funkcionisanje i razvoj lokalne zajednice (ekonomija, ekologija, industrija, poljoprivreda, komunalna infrastruktura, saobraćaj, obrazovanje, zdravstvo, kultura, sport, šume, vodotoci itd…itd.). Bićemo veoma aktivni u pripremi i donošenju novih regulacionih planova, i uz obavezno uključivanje građana, učinićemo sve da se neka ranija loša urbanistička rješenja poprave, a nova, uz poštovanje struke i urbanističkih standard, učine funkcionalnim i korisnim za život građana.

NS: Kada bi sutra postali vijećnik/vijećnica, kako biste nastavili komunikaciju sa građanima i građankama?

Nusret Ćurović: To smatram najvažnijom praksom svakog izabranog vijećnika u lokalnoj zajednici. Samo stalnom saradnjom i neposrednim komuniciranjem sa građankama i građanima možemo razumjeti, i kroz organe odlučivanja prezentirati, njihove inicijative i potrebe. S obzirom na svoje iskustvo pristalica sam neposrednog kontakta i razgovora sa građanima koje trebamo zastupati i uvijek ću taj način preferirati, ali svakoko ću poštovati i neću zanemarivati nove tehnološke mogućnosti za komuniciranje sa građanima, pogotovo kada razmjena mišljenja zahtjeva odgovarajući stepen hitnosti.

NS: Koji biste problem iz komunalnih djelatnosti izdvojili kao važan za Lukavac? 

Nusret Ćurović: Svakako prioritetno rješavanje pitanja snabdjvanja građana dovoljnim količinama pitke vode što predstavlja problem u mnogim mjesnim zajednicama naše opštine, zatim smanjenje aerozagađenja, te uređenje kanalizacione infrastrukture.