Naša stranka je pozvala predstavnike vlasti da dostojno obilježe godišnjicu zločina na Kazanima. Sutra će vijećnici i vijećnice Naše stranke u Sarajevu, te predstavnici rukovodstva NS-a, obilježiti mjesto stradanja, kao opomenu da nijedan zločin ne smije biti zaboravljen, a da ovakva mjesta moraju biti obilježena i sačuvana kao lekcija za generacije koje dolaze.