Općinski odbor Naše stranke u Gračanici učestvovao je u radu na korekciji Budžeta Općine za 2017. godinu. Načelniku Općine bila su predložena četiri amandmana od kojih nijedan nije prihvaćen.

“Prvi amandman se odnosio  na kružni tok koji bi riješio saobraćajni kolaps u gradu. Već je poznato da su se i stručnjaci i općinske vlasti i građani složili oko važnosti kružnog toka kojim bi se smanjile saobraćajne gužve i olakšao pristup i bolnici i ulicama na desnoj obali Sokoluše. Općina je ranije izradila i projektnu dokumentaciju, ali ipak nisu podržali naš amandman da se krene u realizaciju tog projekta”, rekli su u Našoj stranci u Gračanici, napominjući i da su predložili i da se za rekonstrukciju puta u MZ Pribava povećaju sredstva sa 15 000 KM na 32 000 KM.

Također, bilo je predloženo da Općina izdvoji sredstva u iznosu od 100 000 KM za pomoć mladim osnivačima biznisa, kao i da potakne izradu idejnog rješenja izletišta Vuknić.

“Planirali smo da pomognemo sa po 5 hiljada KM mladim sugrađankama i sugrađanima koji pokreću svoj privatni biznis. Tako bismo zadržali mlade na području općine povećavajući šanse za uspjeh, a istovremeno bismo potaknuli i zapošljavanje. Također, željeli smo i dati sredstva za izradu urbanističkog projekat Izletište Vuknić, koji je posljednja linija odbrane javnog prostora. Cilj je bio da to izletište ostane u vlasništvu svih građana, da izgradimo šetnice, igraonice za djecu, terene za rekreaciju i prostore kako za mlade tako i za nešto starije ljude. Općini je, izgleda, važnije da to izletište isparceliše i jeftino proda placeve odabranim ljudima”, naglasili su u Našoj stranci Gračanica.

Amandmani su odbijeni, a budžet je usvojen sa 18 glasova ZA vijećnika iz SDP-a i SDA-a, a 10 glasova je bilo uzdržanih.