Danas je Lejla Dragnić, članica Predsjedništva Naše stranke, održala predavanje na temu “Odgovorno upravljanje budžeta” u svrhu edukacije zastupnika/ica Naše stranke na svim nivoima vlasti o budžetskom planiranju i različitim fazama usvajanja i provedbe budžeta. Na predavanju su učestvovali članovi općinskih odbora sa područja Kantona Sarajevo, kantonalni zastupnici te općinski i gradski vijećnici/ice.

Između ostalog, razgovarali smo i na temu javnih rasprava u vezi sa nacrtima prijedloga budžeta općine, kao i pitanju provedbe budžeta u toku godine. Naša stranka poziva građane/ke da se informiraju o načinima učešća u raspravama o nacrtu budžeta njihove općine putem oficijelnih web-stranica, upute svoje komentare i utječu na raspodjelu javnih sredstava u 2015. godini.