Danas je u Sarajevu održana 12. redovna sjednica Glavnog odbora Naše stranke. Razmatran je prijedlog prečišćenog teksta izmjena i dopuna Statuta stranke, kao i niz dokumenata za pripremu Četvrtog izborno-izvještajnog Kongresa Naše stranke.

Kao što je utvrđeno na prethodnoj sjednici Glavnog odbora održanoj 16. marta, Četvrti izborno-izvještajni kongres će se održati 18. maja 2019. godine u prostorijama poslovnog centra Unitic u Sarajevu s početkom u 10:30 časova. Na današnjoj sjednici je usvojena informacija o broju delegata na Kongresu, a utvrđene su i liste kandidata za izbor članova Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti, te liste kandidata za izbor predsjednika i tri potpredsjednika Naše stranke.

Nakon što je u skladu sa Statutom uspješno okončan proces kandidiranja u lokalnim odborima stranke i nakon što su dostavljeni prijedlozi za članove kolektivnih organa i nosioce individualnih funkcija, Glavni odbor je potvrdio listu od 25 kandidata za pet članova Nadzornog odbora, kao i 18 kandidata za Sud časti. Utvrđena je i lista od 102 kandidata za novi saziv Glavnog odbora, osam kandidata za potpredsjedničke funkcije i dva kandidata za budućeg predsjednika Naše stranke.

Tri potpredsjednika Naše stranke delegati Kongresa će birati između osam kandidatkinja i kandidata: Irma Baralija, Omer Berbić, Mirsad Čamdžić, Alen Girt, Vibor Handžić, Srđan Mandić, Nasiha Pozder i Zdravko Radošević.

Za predsjednika Naše stranke u idućem mandatu iz lokalnih organizacija pristigle su dvije nominacije. To su sadašnji predsjednik stranke Predrag Kojović i član aktuelnog Predsjedništva NS Damir Marjanović.