Danas je zastupnik Dennis Gratz održao javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću na temu Prijedloga zakona o posebnim mjerama za sprečavanje vršenja krivičnih djela protiv spolne slobode i morala prema maloljetnim licima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

“Imali smo sjajne komentare, posebno od Mirsade Bajramović iz udruženja “Zemlja djece u BiH”, te ćemo sve preporuke uvrstiti. Smatram da, nakon što je Zakon usvojen u formi nacrta na Predstavničkom domu, sada treba nastaviti insistirati da se stavi na dnevni red Doma naroda, a zatim da uvažvajući sve preporuke konačno izglasamo ovaj Prijedlog te da krenemo u primjenu važnog propisa”, kazao je Gratz.

“Zakon predviđa mjere zabrane ublažavanja kazne, obaveznog posjećivanja profesionalnih savjetovališta, javljanja organima unutrašnjih poslova, te posebnog evidentiranja počinilaca. Sve je to veoma važno u našoj borbi protiv nasilja nad maloljetnicama, a posebno u slučaju seksualnih delikata”, dodao je Gratz.