Večeras je u Bosanskoj Krupi održana tribina „Zapošljavanje u poljoprivredi i prehrambenoj industriji“, na kojoj su govorili Dennis Gratz, zastupnik Naše stranke u Parlamentu FBiH, Izeta Arnautović Mahmić, ekspertica u oblasti poljoprivrede, Enes Kurtović, član Glavnog odbora Naše stranke.

Tribinu je moderirao predsjednik Općinskog odbora Naše stranke u Bosanskoj Krupi Izet Arnautović. Tribini je prisustvovalo više oko 120 ljudi, među kojima su mnogi bili poljoprivredni proizvođači.

„Osnovni problem poljoprivrede u općini Bosanska Krupa jeste plasiranje proizvoda na tržište. Na području općine Bosanska Krupa i drugih općina na USK možemo uzgojiti – utvoriti oko 20 hiljada komada utovljene junadi (cca 500 kg žive vage). To je, međutim, samo sirovina. Suština razvoja poljoprivrede, u ovom slučaju animalne proizvodnje – bila bi u ulaganju u prerađivačke kapacitete. Prije rata Bosanska Krupa imala je firmu, koje je proizvodila 10 hiljada grla, i izvozila u Italiju, Grčku, Kuvajt i za američku vojsku smještenu u Evropi. Sada bismo sa samo 2 miliona KM inicijalnih ulaganja mogli pokrenuti ovaj projekat, koji bi obuhvatao oko 20 hiljada grla u proizvodnji i preradi, i na taj način bismo zaposlili značajan broj ljudi, odnosno smanjili broj nezaposlenih (koji iznosi 4800). Sličan projekat se može razviti i u biljnoj proizvodnji“, kazala je Izeta Arnautović Mahmić.

BKBKBK

Enes Kurtović je govorio o važnosti udruživanja poljoprivrednika, navodeći primjer zadružne organizacije u Sanskom Mostu preko koje poljoprivrednici lakše apliciraju na projekte i plasiraju proizvode na tržište.

„Što se tiče odgovornosti države, dva su su suštinska problema. Programi poticaja preferiraju određene regije i određene vrste proizvodnje. Bosanska Krajina je tu itekako zapostavljena i odgovornost snose njeni ‘predstavnici’ u federalnim i državnim vlastima. Dalje, problem je što se poticaji dijele svakome. Poljoprivrednici koji su registrovani i uplaćuju kroz poreze novac u budžet iz kojeg i dolaze poticaji, imaju jednak status kao i ljudi koji nisu registrovani i osim poljoprivrede imaju i druge izvore prihoda“, kazao je Kurtović.

Kurtović je kazao i da nije problem samo u propisima. „Mi imamo dobar Zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji privilegira vlasnike zemljišta koji to zemljište obrađuju spram onih vlasnika, čije zemljište zjapi neiskorišteno. Rezultat neprimjenjivanja tog Zakona jeste da više od 50% zemljišta u FBiH se ne obrađuje. Ako hoće da to promijeni, država mora da oporezuje neobrađena zemljišta, odnosno da motiviše vlasnike poljoprivrednih zemljišta, koja su neiskorištena, da ih obrađuju ili prodaju ljudima koji će ga obrađivati“, dodao je Kurtović.

Federalni zastupnik Naše stranke Dennis Gratz je konstatirao da većina parlamentaraca ignoriše probleme poljoprivrednika. Dodao je da smatra sebe predstavnikom svih građana FBiH, i da je i pored toga što je izabran u izbornoj jedinici koje čine općine Kantona Sarajevo, došao u Bosansku Krupu da se upozna sa problemima na koje nailaze poljoprivrednici, te da sasluša prijedloge koje može uputiti prema najvećem organu zakonodavne vlasti u FBiH.

“Prvom prilikom, tražiću na Federalnom parlamentu instantnu isplatu poticaja poljoprivrednicima, koje nisu dobili još od 2014. I za 2014. i za 2015. nisu dobili poticaje, a u papirima je pokušano predstaviti kao da su ih dobili. U ovom dijelu sezone, ta vrsta podrške im je najvažnija, a to nisu veliki novci. Za Bosansku Krupu to je relativno mali iznos, kada se posmatra u kontekstu budžeta FBiH; radi se o nekoliko stotina hiljada KM dugovanja od 2014. što je iznos koji Vlada izdvoji za kupovinu jednog automobila, ponašajući se kao da postoji sama radi sebe, a ne zbog građana – pa i ovih u Bosanskoj Krupi – koje treba da štiti”, zaključio je Gratz.