Danas su u prostorijama Naše stranke održane javne konsultacije “Upravitelji na dnevnom redu!” gdje su zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Edin Forto i predsjednik Regionalnog odbora NS Sarajevo Vibor Handžić razgovarali sa predstavnicima stručne javnosti, zainteresovanih građana, te predstavnicima etažnih vlasnika na temu Nacrta Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada u Kantonu Sarajevo. Konsultacijama je prisustvovala i delegacija Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na čelu sa ministrom Čedomirom Lukićem.
 
“Smatramo važnim da se mi kao opozicija informišemo o prijedlozima koji dolaze na dnevni red, ali i da pitamo građane i građanke šta oni misle o tome. Upravljanje zajedničkim dijelovima zgrada je važno pitanje, te imamo odgovornost da predložimo amandmane i idemo sa procesom u kojem jednim širim dijalogom možemo učiniti predloženo rješenje boljim. Jednostavno, građani i građanke traže pravednija rješenja nego što ih imamo danas”, kazao je Forto.
 
Građani i građanke su pozdravili nastojanja Naše stranke da uključi javnost, a na adresu NS-a je stiglo i nekoliko pisanih dopisa u vezi sa zakonskim rješenjem koje je bilo tema današnje javne rasprave.