Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Ilidža razmatra se Prijedlog budžeta Općine Ilidža za 2017. godinu. Vijećnik Redžo Lemezan je, nakon održanih javnih konsultacija sa građanima, predložio nekoliko izmjena u budžetu.

„Tražimo osiguranje 50.000,00 KM za podsticaj razvojnim poduzetničkim inicijativama ili start-up projektima. Smatram da je važno da općina uvede novu budžetsku liniju putem koje bi finansirala projekte koje bi građani upućivali prema nadležnim službama, a za koje bi trebali podsticaji u smislu pokretanja novog biznisa. Kao što znamo, općina već finansira određene vrste projekata i sufinansira programe samozapošljavanja, ali bi ovom linijom osigurali sredstva za nove razvojne ideje i inicijative. Iznos bi se mogao dodijeliti pojedincima, obrtima, udruženjima kako bi time sufinansirali pokretanje i realizaciju neke konkretne ideje. Sufinansiranje više 10 inicijativa kroz ovaj budžet, donio bi radna mjesta po povoljnijim uslovima, gdje se ostvarujemo rast u zapošljavanju po povoljnijoj cijeni u odnosu na prosječnu cijenu radnog mjesta“, kazao je Lemezan.

„Predložili smo i izdvajanje 20.000,00 KM za stipendiranje programa mobilnosti studenata i učenika.  Naime, učenici i studenti sa područja općine Ilidža apliciraju za različite projekte mobilnosti, odnosno posjete radi edukacije ili profesionalnog usavršavanja u inostranstvu. Tu nije nužno riječ o studentima i učenicima koji po svojim ocjenama i rezultatima na studiju ispunjavaju uslove za stipendiranje, ali je riječ o kreativnim pojedinicima koji mogu dosta vratiti svojoj zajednici.  Tu govorim i o programima volontiranja kroz Evropsku volontersku službu, ali i na programima ERASMUS razmjene. Ovakva vrsta pomoći osigurala bi našim studentima i mladim da imaju osnovna sredstva za život do dospjeća stipendije, ili evenutalno za pokrivanje osnovnih pitanja: smještaj po dolasku, zdravstveno osiguranje, pokriće hrane ili prevoza u programima koji isto nisu osigurali. Sredstva bi se dijelila u dva navrata u toku godine, kako ne bismo zaobišli studente/učenike koji u različitim vremenskim periodima odlaze u inostranstvo“, zaključio je Lemezan.