Vijećnici Naše stranke u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, Vibor Handžić i Vedran Grebo, pohvalili su činjenicu da je konačno riješen problem sistema grijanja u Osnovnoj školi „Saburina“.

Naša stranka je prijedlozima u javnoj raspravi o nacrtu budžeta Općine Stari Grad Sarajevo skrenula pažnju na ovaj problem te je tražila uvrštavanje sredstava za ovu svrhu u plan za 2015. godinu.

„Važno je da općinska vlast prepoznaje inicijative građana, te direktne zahtjeve koji proizlaze iz potreba u zajednici. Napori rukovodstva škole na čelu sa Rešadom Fočom, v.d. direktora škole, urodili su plodom. Zajedno trebamo raditi na onom što je dužnost općine u sferi obrazovanja, a to je osiguranje adekvatne infrastrukture te pružanje pomoći ugroženim kategorijama“, zaključio je Vibor Handžić.