Naša stranka Bihać skreće pažnju na neuređeno postupanje sa otpadom na gradskom području Bihaća.

„Dosadašnje gradske vlasti – osim što su mijenjale boje kontejnera i nasumično proširivale područja sa kojih se odvozi otpad – nisu radile kvalitetno na rješavanju suštinskih problema u ovoj oblasti. Trošili su se novci na studije i analize, ali količina otpada nije smanjena na dovoljan nivo, niti je njegovo zbrinjavanje adekvatno“, kazao je Nurudin Osmanović, predsjednik Odbora NS-a u Bihaću.

Osmanović je kazao kako model izračuna  i naplate troškova odvoza i zbrinjavanja otpada u Bihaću treba zamijeniti onim koji će imati u vidu sve faze upravljanja otpadom, posebno na njegovu selekciju na mjestu nastanka.

Za građane koji selektiraju otpad odvoz otpada treba – pojašnjava Osmanović stav NS Bihać – biti besplatan, dok bi sistem prikupljanja trebalo urediti tako da korisnici sistema odvoza otpada plaćaju po zapremini kante/kese, a ne da se, kako je naveo Osmanović, “dešava da jedan penzioner koji živi sam i četveročlana obitelj plaćaju jednaku cijenu”.

„Model obračuna koji mi pormovišemo jeste onaj koji bi donio finansijske olakšice u vidu manjih računa svim onima, koji zbog slabije kupovne moći, snose sve manju odgovornost za nastajanje sve većih količina neselektiranog otpada“, pojasnio je Osmanović.

Pitanje otpada, kako kaže predsjednik GO Naše stranke Bihać, treba čim prije početi rješavati, jer deponije, ma koliko velike bile, neće biti dovoljne da progutaju ogromne količine neselektiranog otpada, koje se stvaraju u Bihaću.