Vernes Ćosić je danas opet na terenu. Komunicira sa ljudima u mjesnim zajednicama širom općine Novi Grad Sarajevo gdje traga za rješenjima nagomilanih problema, priprema inicijative zajedno sa građanima, te pokušava promijeniti male stvare u lokalnoj zajednici. Amela Topuz i Vernes Ćosić su vijećnici Naše stranke u Općinskom vijeću Novi Grad, te su svoj dosadašnji rad fokusirali na konsturktivnu kritiku te predlaganje inicijativa koje dolaze iz zajednice.

Spoj ideja mladih koje donosi Amela i dugogodišnjeg povjerenja koje je, posebno u sarajevskom naselju Dobrinja, stekao Vernes, prepoznati su kao recept za uspjeh u radu opozicije na razini jedinica lokalne samouprave. Vodstvo općine reaguje često na njihove pozive, te su brojne inicijative i urodile plodom na terenu.

„Mi stvari pripremamo vrlo pažljivo, vodimo računa da naši zahtjevi budu realni, te gradimo jedan drugačiji pristup politici. Mnogo je pozitivnih reakcija, drago mi je što se stranka opet okuplja i gradi širom Bosne i Hercegovine, te se nadam da ćemo im moći prenijeti naša pozitivna iskustva. Želim vidjeti neke buduće vijećnike Naše stranke kako na isti način grade priču u Zenici, Mostaru, Tuzli, Bihaću, kao što mi to radimo po sarajevskim općinama“, kaže Vernes.

Danas je 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Vernes Ćosić je u ratu bio pripadnik Prve dobrinjske brigade, te je više puta ranjavan na prvoj liniji odbrane grada za vrijeme opsade. I dok mnogi Našoj stranci pokušavaju prebaciti ‘antipatriotsko djelovanje’, Ćosić im odgovara da je zapravo patriotizam u današnjem sistemu biti na strani građana, a ne na strani ličnih interesa pojedinaca.

„Od kada sam ušao u vijeće konstantno me optužuju da nisam patriota. Razloge pojedinci vide u mom nepodržavanju izgradnju pumpi na Dobrinji,Otoci, nepodržavanju netransparentne podjele sredstava boračkoj populaciji i NVO organizacijama,netransparetnoj podjeli stipendija, nepodržavanju budžeta za prošlu godinu kojom su povećane plate itd. Ljudi stvarno misle i vjeruju u to da je patriotizam ekskluzivno pravo jedne političke opcije. Mnoge istinske patriote ne vjeruju u politiku, a neki su čak članovi drugih političkih partija. Svako vrijeme nosi svoju vrstu patriotizmu.On danas treba da je ogleda u činjenicama koliko nam je stalo i šta mi kao pojedinci radimo da bi poboljšali uslove u našoj državi“, kaže Ćosić.

Od kraja rata do danas, boračka populacija ostaje kategorija koja je najviše izmanipulisana od strane političkih elita. Ne samo da su im davana lažna obećanja, nego su pored svih njihovih zasluga za postojanje države predstavljeni kao jedan veliki teret našeg društva.

Vernes Ćosić čestita svim građanima i građankama Bosne i Hercegovine – 25. novembar, Dan državnosti. A naši zastupnici i zastupnice svoj patritotizam će nastaviti pokazivati borbom za funkcionalnu državu, za interese građana i građanki Bosne i Hercegovine, slušajući njihove zahtjeve i osjećajući stvarnost zemlje u kojoj živimo.