Vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Barbara Peleš Stroil dobila je od nadležnih službi odgovor na vijećničko pitanje o sanaciji krova na objektu Osnovne škole “Pofalići”, koje je uputila na sjednici Općinskog vijeća održanoj 31. 1. 2017.

“Na Javnoj raspravi o Nacrtu budžeta za 2017. godinu u Mjesnoj zajednici Pofalići građani su se žalili da krov na školi u Pofalićima prokišnjava, iako je sanacija ovog krova trebala biti završena prošle godine, u toku ljetnog raspusta. Nadležne službe su odgovorile da je prošle godine više od 55 hiljada maraka uloženo u kosi krov školskog objekta koji je saniran, ali da tada nije obnovljen krov fiskulturne sale koji i sada prokišnjava”, navodi Peleš Stroil.

Vijećnica Naše stranke istakla je da bi radi sigurnosti učenika i nastavnika ovaj problem trebalo što prije riješiti.

“Definitivno je, prilikom sanacije, trebalo obnoviti i krov na fiskulturnoj sali, jer je za to očigledno bilo potrebe. Sada, nakon što to nije urađeno prilikom prve sanacije, mislim da bi nadležne službe trebale pokrenuti aktivnosti da se problem prokišnjavanja riješi i u fiskulturnoj sali, jer je drugo polugodište ove školske godine već uveliko počelo”, zaključila je Peleš Stroil.