Vijećnica Naše stranke Barbara Peleš Stroil dobila je odgovor na ponovljeno vijećničko pitanje o službenim putovanjima za 2016. godinu, kojim je tražila da Općina, osim informacije o finansijskim sredstvima utrošenim za tu namjenu, dostavi podatke i o mjestu, vremenu i efektima službenih putovanja.

“U odgovoru je navedeno da je u prošloj godini iz budžeta Općine utrošeno 16.892 KM za službena putovanja, a da će se Općinsko vijeće detaljnije s tim podacima upoznati na sjednici u maju, kada će biti prezentiran izvještaj o izvršenju Budžeta za 2016. godinu. Podatke o službenim putovanjima vijećnici Naše stranke traže još od 2008., ali Općina nikada detaljno nije podnijela izvještaj, kako bismo utvrdili svrhu tih putovanja i mogli pratiti aktivnosti vijećnika i zaposlenika”, rekla je Peleš Stroil.

Vijećnica Naše stranke ističe da bi nadležne službe trebale upoznati vijećnike i građane s ovim informacijama.

“U odgovoru se također navodi da se o službenim putovanjima zaposlenici informišu načelnika. Mislim da je važno i Vijeću prezentirati gdje su uposlenici odlazili, koliko su putovanja trajala i šta je bila njihova svrha. Tek kad utvrdimo svrhu putovanja, postaće jasnije koja je njihova korist za lokalnu zajednicu, kao i to koliko se ta putovanja koriste za edukaciju ili sticanje novih praksi u različitim oblastima, što je posebno važno”, dodala je Peleš Stroil.

“Nadam se da će općinske službe održati obećanje i dostaviti nam u maju detaljnije informacije o tim službenim putovanjima koje je u prošloj godini finansirala Općina Novo Sarajevo”, zaključila je vijećnica Naše stranke.