Naša stranka i Fondacija Boris Divković danas se sjećaju pet godina od smrti Borisa Divkovića. U dopisu prema javnosti, Fondacija Boris Divković najavljuje nastavak rada sa mladim, te jačanju djelovanja na širenju ideja koje je za života zastupao i zagovarao Boris Divković.

Fondacija Boris Divković je osnovana 2013. godine s ciljem jačanja mladih u oblasti politike, te razvijanjem međuetničkog i međureligijskog dijaloga. Fondacija promovira odgovornu politiku, koja će služiti svim građanima i građankama i djelovati na principima jednakopravnosti, suživota i solidarnosti.

Vizija Fondacije Boris Divković je obilježena težnjom da se politička djelatnost uskladi sa osnovnim moralnim principima, što je ideja za koju s se Boris Divković zalagao tokom čitavog svog angažmana. Široka rasprostranjenost mišljenja da je spoj morala i politike nemoguć samo je posljedica višedecenijske vladavine neodgovornih politika. Fondacija Boris Divković polazi od pretpostavke da je moguće i potrebno provesti ideološku dekontaminaciju pojma politike u javnom prostoru, čime bi se stvorio uslov za involviranje poštenih i odgovornih ljudi u bh. političke procese.

Boris Divković je rođen 19. januara 1981. u Tuzli. Završio je Franjevačku gimnaziju u Visokom, a potom Franjevačku teologiju u Sarajevu 2006. godine. Radio je u Svjetlu riječi i na BH radiju. Na osnivačkoj skupštini Naše stranke, 5. aprila 2008. izabran je za potpredsjednika. Preminuo je u Zagrebu 19. novembra 2011.