Gradski odbor Naše stranke u Mostaru predstavio je platformu „Naš Mostar“ koja obuhvata pet principa za koja se Naša stranka zalaže s ciljem konačnog utvrđivanja izbornih pravila i načina donošenja odluka u Gradu Mostaru.

„Predložili smo da Mostar ima gradonačelnika/cu i zamjenika/cu, koji bi se birali na neposrednim izborima u jedinstvenoj izbornoj jedinici, tako da kandidat za gradonačelnika/cu mora osvojiti preko 50% glasova. Ukoliko ne ostvari ovaj rezultat, građani i građanke bi glasale u drugom krugu između dva kandidata sa najvećim brojem glasova. Smatramo da bi ovakav proces izbora ublažio retoriku, ali i primorao buduće nosioce ove funkcije da vode računa o građanima u svim dijelovima grada, ukoliko žele ostvariti rezultat. Uz sve to, tražimo da odluke gradonačelnika/ce supotpisuje zamjenik gradonačelnika, što bi ohrabrilo dijalog i vladavinu konsenzusom u Mostaru. Istovremeno bi se ova blokada mogla riješiti traženjem podrške Gradskog vijeća“, kazala je predsjednica Gradskog odbora NS-a Irma Baralija.

„Kada je u pitanju Gradsko vijeće, smatramo da ono treba imati 35 vijećnika i vijećnica koji se biraju na području jedinstvene izborne jedinice i sa jedne liste. Također, zalagat ćemo se za zaštitu manjinskih grupa kroz garantovane kvote minimalne zastupljenosti, što je već praksa na višim razinama vlasti. S druge strane, tražimo da za donošenje odluka mora postojati potpora dvije trećine vijećnika, čime možemo zaštititi interese svih zajednica u Mostaru, ali i građana“, kazala je Baralija.

„U budućim izmjenama Statuta Grada Mostara tražimo radikalnu reformu statusa mjesnih zajednica, promjenu njihove strukture, te uspostavu mehanizama njihovog učešća u utvrđivanju potreba lokalne zajednice i ravnomjerne raspodjele budžetskih sredstava Grada Mostara. Ne smijemo dozvoliti da neke zone, kao što danas mjesne zajednice na području Mostar Jugoistok dobivaju znatno manje sredstava nego drugi dijelovi grada“, zaključila je Baralija.

Naša stranka je pozvala predstavnike drugih političkih stranaka u Mostaru da podrže inicijativu Naše stranke, te da se pokrenu hitne izmjene zakonskog okvira koje će omogućiti održavanje izbora u Mostaru na jesen 2016. godine.

Principe možete pročitati: Platforma “Naš Mostar”