Vijećnik Naše stranke Robert Pleše pokrenuo je, u Gradskom vijeću Sarajeva, inicijativu za izradu elaborata o mjesnim zajednicama u četiri sarajevske gradske općine.

„Smatram da bi efekti izrade jednog ovakvog elaborata bili mnogo ozbiljniji i svrsishodniji od izrade posebnih elaborata za sve četiri jedinice lokalne samouprave koje čine Grad Sarajevo. Također, postoji i velika mogućnost da bi ovaj projekat mogao biti finansiran od strane određenih međunarodnih organizacija, te je zbog toga vrlo važno da inicijativa i ostale aktivnosti krenu iz pozicije Grada“, kazao je Pleše.

On je kazao da je ovaj dokument od izuzetnog značaja za efikasnije budžetsko planiranje, odnosno kreiranje problema posloženih po prioritetima.

„Izradom ovakvog elaborata bi se dobila vrlo ozbiljna stvarna slika o stanju u mjesnim zajednicama (ceste, trotoari, parkovi, igralista za djecu, vrtići, škole, fakulteti, stanja stambenih jedinica bilo kolektivnog ili individualnog stanovanja, broja poslovnih prostora kako u privatnom tako i u općinskom vlasništvu, parkinga). Na osnovu svih relevantnih podataka, moći će se pristupiti i izradi strategija, planova i programa rješavanja problema po prioritetima, planskog izdvajanja sredstava iz općinskih budžeta, zavisno od stvarnih potreba pojedinih mjesnih zajednica“, pojasnio je Pleše.