Komisija za statusna pitanja boraca pri Općinskom vijeću Novog Sarajeva, dostavila je vijećnicima izvještaj o radu, aktivnostima i programima udruženja građana koja okupljaju boračku populaciju. Budući da udruženja imaju dužnost da dio sredstava utroše za troškove rada udruženja, a dio za provođenje projekata.
“U planiranom budžetu Općine Novo Sarajevo budžetskom podrškom je obuhvaćeno 12 udruženja. Mnoge od aktivnosti koje se realiziraju su od opće koristi za ugrožene kategorije i popunjavaju prostor u aktivnostima koje lokalna samouprava ne bi sama mogla realizirati. Međutim, činjenica je da veliki dio sredstava ide na administrativne troškove udruženja, te bi morali ići na kreiranje jednog administrativnog centra za upravljanje ovim projektima, kako bi se smanjila opterećanja,” rekao je Robert Pleše (NS), vijećnik u Općinskom vijeću Novo Sarajevo.
“Imate i određene aktivnosti koje su odobrene po prilično apsurdnim okolnostima. Naprimjer, Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Novo Sarajevo, od 30 000 maraka odobrenih iz budžeta Općine, 7985.90 KM potroši na aktivnost “Organizovanje kursa za nadogradnju noktiju”. To izgleda možda i validno, ako sagledamo sve planirane aktivnosti, pa to posmatramo kao jednu od njih. Onda vidimo da neke druge aktivnosti stručnog usavršavanja nisu odobrene, a samim tim ni realizirane, a baš ova je odobrena da ide iz budžeta. Neka građani Novog Sarajeva sami procijene svrsishodnost ovakvog raspolaganja sredstvima”, zaključio je Pleše.Klub Naše stranke je i pri odobravanju ovih sredstava dovodio u pitanje ovakav pristup i namjenu.
Klub Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i ranije je tražio pojašnjenja u vezi sa načinom donošenja odluka o finansiranju, kriterijima, kao i mogućoj reviziji aktivnosti koje se unutar pojedinih udruženja finansiraju iz javne kase.