Vijećnik Naše stranke u Novom Sarajevu i Gradu Sarajevu Robert Pleše predložio je da prva tačka Općinskog vijeća, nakon oktobarskih izbora, bude izmjena odluke o platama izabranih zvaničnika, s ciljem smanjenja istih.

Pleše je podsjetio da je Naša stranka, tokom ovog mandata, više puta pokretala ovu inicijativu, ali da unutar Vijeća nije bilo podrške.

„Zato je najbolje da kandidati sada kažu hoće li podržati smanjenje plata i primanja ili neće, pa neka onda izađu pred glasače s tim. Siguran sam da bismo u tom slučaju, nakon izbora, imali većinu, koja bi za razliku od sadašnje, smanjila izdvajanja za plate i primanja izabranih zvaničnika“, pojasnio je Pleše.

„Izglasavanjem nižih koeficijenata od trenutnih odnosno vraćanjem plaća i paušala i naknada za rad u radnim tijelima OV-a na nivo iz 2012. bi se sigurno uštedjelo nekoliko stotina hiljada maraka iz budžeta svake općine, koje bi se naravno mogle iskoristiti u druge svrhe“, zaključio je vijećnik Naše stranke.