Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Novom Sarajevu Robert Pleše, vijećnik Naše stranke, zatražio je od nadležnih službi da što prije postave fizičke barijere – prepreke koje će onemogućiti penjanje na pješačku stazu  u ulici Azize Šaćirbegović kod vrtića Bombon, budući da je njegova inicijativa za postavljanje tih prepreka već usvojena, a sredstva za tu svrhu predviđena u budžetu.

“Nedavno su iz nepoznate firme na ovom lokalitetu kopali kanal i sada je cijela pješačka staza, kao i zelena površina u tom okruženju, postalo blatnjava površina. Nesavjesni vozači se penju na ovu pješačku stazu i na nekim mjestima zelena površina zbog težine vozila propada u iskopani kanal, a rubni dijelovi trotoara su počeli pucati jer su odvaljeni kameni graničnici”, rekao je Pleše.

Vijećnik Naše stranke ističe da bi trebali reagovati i iz Policijske uprave II.

“Također, tražio sam i da se nadležni iz Policijske uprave II izvjeste kako bi u jutarnjim satima od 07:00 do 08:30 na tom prostoru pojačali prisustvo policajaca, jer u više navrata sam i lično doživio neugodnosti budući da se vozači na silu žele probiti kroz osobe koje stoje i čekaju zeleni signal na pješačkom prelazu. Nadam se da će nadležne službe reagovati što prije, tim više jer je inicijativa već usvojena, a u budžetu su planirana sredstva za postavljanje ovih barijera”, dodao je Pleše.