Vijećnik Naše stranke Robert Pleše na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnio je inicijativu da služba Civilne zaštite u narednom periodu nabavi i postavi protivpožarnu signalizaciju u osnovnim školama na području općine Novo Sarajevo.

“U razgovoru sa građanima došli smo do zaključka da bi u osnovnim školama trebalo postaviti alarmna protivpožarna svjetla, iscrtati protivpožarne signalizacije i postaviti table za smjer kretanja u slučaju požara”, ističe Pleše.

Vijećnik Naše stranke ističe da bi  nadležna služba civilne zaštite trebale što prije reagovati.

“U aktivnostima nabavke i postavljanja protupožarne signalizacije osnovne škole na području naše općine bi trebale biti prioritet, kako bismo smanjiili rizik od nesreće u slučaju izbijanja požara”, dodao je Pleše.