Vijećnik Naše stranke u Novom Sarajevu Robert Pleše uputio je na posljednjoj sjednici vijećničko pitanje o načinu izdavanja dozvola za izgradnju i postavljanje baznih stanica kao i WI-FI krovnih i uličnih predajnika na lokacijama u MZ Kovačići.

“Pitao sam da li su i kada nadležne općinske službe, prije svih Služba za urbanizam ili druge nadležne službe, zaprimile zahtjeve od bilo koje telefonske kompanije iz BiH za izdavanje dozvole za ove bazne stanice i predajnike. Građani MZ Kovačići do sada su više puta sami, pismeno i usmeno, iskazali Općini Novo Sarajevo svoje protivljenje izgradnji baznih i predajničkih stanica na ovom području, na prvom mjestu  da bi zaštitili svoje zdravlje i zdravlje mlade populacije, ali i dali doprinos u zaštiti okoline”, ističe Pleše.

 Vijećnik Naše stranke je postavio pitanje na osnovu zaprimljenih informacija na sjednici MZ Kovačići i uputa članova savjeta.

“Građani su uputili pitanje zašto se do sada nije pristupilo demontaži bazne stanice na krovu Šumarskog fakulteta. Općina je već ranije dala precizan odgovor da je ta bazna stanica podignuta nezakonito, bez bilo kakvih dozvola, a  nadležna inspekcija donijela je pravomoćno rješenje da se ta bazna stanica ukloni u septembru 2014.god, što dosada nije učinjeno a bazna stanica je čak i proširena”, naglasio je Pleše.

“Građani traže precizne odgovore da li su te kompanije prije podnošenja zahtjeva posebno ispunile zakonske uvjete iz oblasti obavještavanja susjeda i javnosti o svojim namjerama, da li su ispunile zakonske uvjete poštovanja zakona o zaštiti ljudskog zdravlja, da li su ispoštovale zakone o zaštiti okoliša kao i sve ostale neophodne zakonske procedure koje predhode procesima izdavanja potrebnih dozvola. Nadam se da će općinske službe odgovoriti građanima u najkrećem mogućem roku”, zaključio je Pleše.