Povodom Svjetskog dana mladih ulicama Kaknja prošetali su članovi/ce Foruma mladih Naše stranke Kakanj, prezentirajući građanima ekološku izložbu. Izložbu su činili foto-materijali nastali na različitim lokacijama u Kaknju. Materijali prikazuju ekološke katastrofe u Kaknju i njegovoj okolici, ali i prirodne ljepote koje ga okružuju, ukazujući na to da su i one ugrožene te da se mora više raditi na njihovoj zaštiti i očuvanju.

Naša stranka Kakanj priprema konačnu verziju lokalne okolinske politike i uskoro će je prezentirati javnosti. Također, na našoj facebook stranici moći ćete vidjeti sve materijale nastale povodom ove ekološke izložbe te sugerirati lokacije koje ovaj put nismo uključili. Ovom prilikom sugeriramo građanima Kaknja da reagiraju na ekocide u njihovoj okolini kako bi se što prije radilo na njihovoj sanaciji.

Forum mladih Naše stranke Kakanj smatra da je jako bitno ukazivati na važnost zaštite prirode koje nas okružuje, ekološku svijest građana/ki te djelovati lokalno kako bi spriječili buduće ekološke katastrofe nastale ljudskom rukom.