Vijećnica Naše stranke u Novom Gradu Amela Topuz i članovi novogradskog odbora Naše stranke Ivan Račić i Adi Škaljić dostavili su komentare na Informaciju o stanju sigurnosti i o aktivnostima Treće policijske uprave u 2015. godini, koja je na dnevnom redu današnje sjednice Općinskog vijeća Novi Grad.

„Prema statistici izdatoj od Treće policijske uprave došlo je do značajnog smanjenja krivičnih djela u prošloj godini u odnosu na 2014. Da bi se stekla precizna slika o tom ‘napretku’, važno je naglasiti da u Novom Gradu imamo pad prijavljenih krivičnih djela. Skoro svakodnevno se dešavaju provale, krađe u prodavnicama i pljačke banaka, kao i otuđenja motornih vozila. Dobar broj građana je izgubio povjerenje u policiji, te više ni ne prijavljuju šta se desilo“, kazala je vijećnica Topuz.

„Što se tiče saobraćaja, poražavajući je podatak o porastu saobraćajnih nesreća (čak više od 40%) na glavnim saobraćajncama – Bulevar Meše Selimovića i Ulica Safeta Hadžića. Upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola je poraslo za preko 50% za osobe starosti od 25 do 35 godina. Značajan problem je i nepropisno parkiranje koje otežava kretanje pješaka“, kazao je Ivan Račić.

Na sjednici Vijeća, predstavnici Treće policijske uprave podržali su rješenja, koja je predložio Adi Škaljić, član Naše stranke u Novom Gradu, ali su dodali da će ista trebati da potvrdi MUP Kantona Sarajevo.

„Od ogromnog značaja je rad na stvaranju povjerenja odnosno direktne komunikacije između građana i policije. U tom smislu su važne radionice sa đacima u osnovnim i srednjim školama. Treba otvoriti i mogućnost volontiranja za građane u policijskim upravama na administrativnim poslovima kako bi policajci imali više vremena za rad na terenu, a korisne bi bile i online edukacije na web stranici policijskih uprava“, kazao je Adi Škaljić.