Potpredsjednica NS-a Nasiha Pozder i vijećnici Naše stranke u Općinskom vijeću Ilidža večeras će u 18 sati u prostorijama Mjesne zajednice Stup II (Dobrinjska 2) razgovarati sa građanima i zainteresovanom javnošću na temu društvene infrastrukture ovog naselja.
“Novogradnja na području Stupa predstavlja veliki izazov, imajući u vidu da ovdje imamo nebrojene primjere neodgovornog planiranja. Izgradnju stambenih objekata nije pratila izgradnja objekata društvene infrastrukture. Ja ću danas predstaviti šta sve imamo pravo tražiti kao lokalna zajednica, šta jedno naselje treba da ima, a zatim da vidimo šta je stvarnost. Škola je samo jedno od tih pitanja”, kazala je ekspertica za urbanizam i potpredsjednica Naše stranke Nasiha Pozder.
“Naša stranka je zatražila uvećanje izdvajanja u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu za školu na Stupu, gdje tražimo 50.000,00 KM za ovu namjenu. Ja sam kao vijećnik zatražio prilagodbu dokumenta koji opisuje potrebe zajednice po pitanju škole. Mi smo uz stanovnike Stupa, te ćemo istrajati na tome da naredna generacija dobije svoju školu”, poručio je vijećnik Elvis Vreto.