Vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Vildana Bešlija podnijela je na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća inicijative za uređenje Grbavičke ulice na koje je dobila pozitivne odgovore.

„Tražila sam da se uklone označena mjesta za parkiranje na autobuskoj stanici pored apoteke ‘Grbavica’, čime je otežan pristup putnika stanici i autobusima. Nadležna općinska služba odgovorila je pozitivno na inicijativu, kazavši da je izdala nalog izvođaču da izvrši potrebne korekcije kako bi pristup autobusima bio nesmetan”, kazala je Bešlija.

Bešlija je tražila i iscrtavanje dodatnog pješačkog prelaza, te obnovu iscrtavanja postojećih, koji su trenutno skoro pa nevidljivi. Iz Općine su potvrdno odgovorili na obnovu iscrtavanja.

„Trećom inicijativom traži se rješenje problema za koji su mi se obratili stanari nebodera 127 A i B, a u vezi je sa uključivanjemu Grbavičku ulicu koje je otežano zbog nedavnog iscrtavanja parking mjesta. Iz Općine su odgovorili da je u toku javni poziv za rekonstrukciju saobraćajnice u Grbavičkoj, te da će rekonstrukcija poboljšati uključivanje u Grbavičku”, kazala je Bešlija, dodavši da će pratiti izvršavanje ovih inicijativa.