Evidentiran je sve veći broj djece izložene nasilju u BiH kao i nedovoljna podrška siromašnim i drugim porodicama pod rizikom, ali i neuređen sistem javne porodične brige. Uočen je i nedostatak mehanizama za prosljeđivanje slučajeva nasilja, rehabilitacijskih usluga za djecu, savjetovališta, mjesta u sigurnim kućama, ali i potpuni izostanak adekvatnog smještaja za počinitelje nasilja.

Centar za socijalni rad je organ s velikom odgovornoću, ali i izuzetnom opterećenošću. Mnogo je problema, a nedovoljno brige. Svjesni smo da su djeca budućnost jedne države i da upravo oni koji su dobili povjerenje građana moraju uložiti napore da se osigura zadovoljavajuće okruženje za razvoj, ali i zaštitu djece.

Tim povodom pozivamo vas da sutra, 4. 4. 2019. godine u periodu od 12:00 do 14:00h, u sali Gradskog vijeća posjetite i uzmete učešća na Okruglom stolu o temi „Nasilje nad djecom“ s ciljem doprinosa rješenju nabrojanih problema.

Okrugli sto organizuje Savjet za solidarnost Naše stranke.

Uvodničari o ovoj temi će biti prof. dr. Sanela Bašić (Fakultet političkih nauka – oblast Nasilje nad djecom), Mirsada Poturković (dugogodišnja direktorica Kantonalnog centra za socijalni rad – sada stručna suradnica), Mirjana Gavrić Hopić (dječija integrativna psihoteraputkinja), Ileana Šnur – Muratagić (SOS Kinderdorf), Đana Lončarica (psihoterapeutkinja), Goran Čerkez (Ministarstvo zdravstva FBiH) i još mnogi stručnjaci iz direktnog rada sa djecom koja prolaze ili su prolazila nasilje u porodici.

Cilj ovog okruglog stola je da okupimo stručnjake vladinih i nevladinih institucija koji bi prezentirali problematiku svim zastupnicima Skupštine KS i zajednički identificirali moguća rješenja, a zatim započeli jednu reformu adekvatne javne brige za djecu žrtve nasilja.