U Parlamentarnoj skupštini BiH jučer je usvojen Prijedlog zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, kojim se omogućava uzgoj životinja, osim pasa i mačaka, u svrhu proizvodnje krzna do 2028. godine.

Naša stranka odluku smatra nehumanom. „Humanost ima svoju cijenu. U ovom slučaju ona je profit proizvođača krzna i njihovih lobista. U Našoj stranci vrlo rado bismo tu cijenu platili za dobrobit životinja i na tome ćemo raditi“, rekao je Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke.

Naša stranka nema ništa protiv proizvodnje krzna, ali od onih životinja čije se meso svakako koristi u prehrambene svrhe.