Predsjednik NS-a Predrag Kojović, potpredsjednik Edin Forto i član Predsjedništva NS-a Tarik Haverić posjetili su Vareš te su tamo sa Općinskim odborom Naše stranke Vareš održali uličnu akciju u okviru koje su razgovarali sa građanima i građankama Vareša. Naša stranka je u niz navrata prijedloge koji su stigli iz Vareša, preko vijećnika Elvira Rožajca, učinila temom o kojoj se govorilo i na višim razinama vlasti, te su građani i građanke Vareša pokazali interes za nove ideje i inicijative koje bi ovaj grad mogao ponuditi kako bi zajednica napredovala.

“Da Naša stranka uživa ogromno povjerenje naših građana u Varešu mogli smo se uvjeriti na ulicama našeg grada.U gostima O.O Naše stranke u Varešu su bili predsjednik Naše stranke gospodin Predrag Kojović Kojović,zastupnik u skupštini KS i delegat u Domu naroda Federacije, gospodin Edin Forto i profesor Tarik Haverić. Da smo drugačiji od drugih to pokazuje da naše rukovodstvo stranke ne prate tjelohranitelji, kao druge,a zašto i bi kada mi nemamo oraha u džepovima.Svi članovi Naše stranke su ravnopravni i svi se uzajamno pomažemo,današnja posjeta Varešu je podrška kandidatima Naše stranke za Općinsko vijeće Vareš.Hvala Vam svima što ste nam uljepšali ovaj tmurni dan”, kazao je Elvir Rožajac, nosilac liste Naše stranke za Vareš.