Predsjednik Naše stranke Predrag Kojović smatra da stvarnu odgovornost za političku krizu u vezi sa Pelješkim mostom treba tražiti u činjenici da bosanskohercegovačke vlasti nisu učinile ništa da se Sporazum o granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske ratificira u prethodnih 18 godina. Istovremeno, donosioci odluka u Hrvatskoj očigledno nisu smatrali da ovo poglavlje treba zatvoriti, sa utvrđenom graničnom linijom kojom je vrh poluotoka Kleka, te Veliki i Mali Školj pripao Bosni i Hercegovini, nego su ova nerješena pitanja ostavili kao potencijalno pitanje nekih budućih blokada i prijepora, u skladu sa praksom koju smo vidjeli u slučaju Piranskog zaliva i Dragonje između Slovenije i Hrvatske.

“Pristajanjem bh. institucija da se u minut do dvanaest razgovara o tehničkim detaljima, smanjen je prostor za pregovaračke manevre o ratifikaciji granica između BiH i Hrvatske, što je ona vrsta državničke bahatosti na koju smo, nažalost, već navikli od naših predstavnika. Sada imate već uobičajenu situaciju da Predsjedništvo misli jedno, Vijeće ministara drugo, a unutar Ministarstva prometa i komunikacije i iz Hrvatske dolaze drugačija mišljenja”, dodaje Kojović.

“Most, koji po tehničkim karakteristikama dozvoljava neškodljiv prolaz, treba dozvoliti ne samo jer je to međunarodni standard nego i kao znak dobre volje prema našim susjedima, ali je to jedinstvena prilika da sa Hrvatskom riješimo i problem ratifikacije Sporazuma o granici. Pristup koji predlažem zahtijeva dvije stvari; da vlasti u BiH imaju jedinstven stav i da je taj stav baziran isključivo na interesima građana i države BiH. Sumnjam da većina sastavljena od partija koje su na vlasti može zadovoljiti čak i ovako jednostavne uslove”, napominje Kojović.

“Predstavnici SDA pokušavaju od ovog napraviti kvazipatriotsku, predizbornu temu, premda snose odgovornost što se ovim pitanjem nisu uopšte bavili 18 godina. Zaista je krajnje vrijeme da određena pitanja i izazovi sa kojima se država BiH suočava prestanu biti tretirana kao ideološka pitanja ili predizborni pamfleti i da se o njima priča kao o vitalnom nacionalnom interesu BiH, dakle svih njenih građana. Ako će neko taj naš stav tumačiti kao poziv na određenu dozu bosanskohercegovačkog nacionalizma to je optužba koju sam ja spreman prihvatiti “, zaključuje Kojović.