Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke, upozorio je na potrebu vraćanja izmjena Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u redovnu proceduru. Predsjedništvo NS-a je usaglasilo i pripremilo sedam amandmana na predložene izmjene, te će zatražiti da se sutra o tome očituju i oba doma u Parlamentu, ukoliko se ne prihvati zahtjev da se Zakon vrati u redovnu proceduru.

“Iako smo opet dobili jedan važan zakon samo nekoliko dana prije nego što će se održati sjednica, dakle po hitnoj proceduri, mi smo analizirali prijedlog i pokušaćemo amandmanski djelovati, kao i u slučaju Zakona o radu, kako bi se ovaj prijedlog popravio. Iako razumijemo potrebu da ministri imenuju tim ljudi sa kojima žele raditi, te preuzmu veću odgovornost za svoj rad, kao što je praksa u zapadnim zemljama, važno je također zaštititi od politizacije određene pozicije. Mi smo našim amandmanima pokušali naći kompromis ove dvije ideje”, kazao je Kojović.

„Zatražili smo da se sa predloženog spiska pozicija koje se novim prijedlogom ne tretiraju kao funkcije koje obnašaju državni službenici, uklone pozicije sekretara domova Parlamenta, Vlade Federacije i federalnih organa državne službe. Također, isto tražimo za glavnog federalnog inspektora te rukovodioce stručnih službi. Smatramo da ove pozicije ne treba u politizirati, jer na njima trebaju sjediti profesionalci, koji su nositelji “institucionalne memorije”, spona u tranziciji vlasti, i garant neometanog funkionisanja države“, kazao je Kojović.

„Amandmanima tražimo i veću sigurnost u procesu prenosa vlasti, dakle da na pozicijama ostaju sva postavljena lica do imenovanja novih. Tražimo i prestanak stranačkog zapošljavanja u procesu postavljanja državnih službenika, insistiranjem na tome da Zakon propiše obavezu postavljanja kandidata ili kandidatkinje koja ostvari najviše bodova na konkursu“, podvukao je Kojović.

„Veoma je važno i da se prijem pripravnika u državnoj službu vrši preko javnog konkursa, budući da predloženo rješenje predviđa mogućnost zloupotrebe. Konačno, nemojte zaboraviti da Univerzalna dekalarcija o zaštiti ljudskih prava propisuje da svako ima pravo da na ravnopravnoj osnovi stupa u javnu službu u svojoj zemlji. Našim amandmanima mi želimo taj univerzalni princip zaštititi od politizacije“, zaključio je Kojović.

PROČITAJTE NAŠE AMANDMANE: Amandmani: Zakon o državnoj službi u Federaciji BiH