Zastupnici u Evropskom parlamentu izglasali su rezoluciju o Izvještaju o napretku Srbije, a okviru toga i amandman slovenskog zastupnika Igora Šoltesa u vezi s genocidom u Srebrenici. U njemu se naglašava da je priznavanje genocida u Srebrenici osnovni korak na putu Srbije ka pristupanju EU.

Tu odluku pozdravio je Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke: „Negiranje genocida je najveća prepreka uspostavljanju međuetničkog povjerenja i međudržavne saradnje na iskrenim osnovama. Uvrštavanje Šoltesovog amandmana u Rezoluciju o izvještaju o napretku Srbije, Parlament EU je faktički uslovio ulazak Srbije u EU poštivanjem te historijske ali i pravne činjenice. To je dobro i za Srbiju i za BiH i za naše međusobne odnose, ali i za Evropsku uniju koja je ovim jasno stavila do znanja da u svom društvu neće negatore genocida. Neću prejudicirati kako će se Srbija odnositi prema ovoj odluci, međutim odluka je još jedan garant da je naš, bosanskohercegovači put, EU i s ovim će porasti vjera naših ljudi u ispravnost evropskih integracija.“